Menu

 

ART EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI
Satıcı : ART Eğitim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Yıldız Apt. B Blok Kat:2 Daire:4 Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : 0542 767 18 04
Web Adresi : www.egitimpaketim.com
E-Posta : [email protected]

ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI ’nın SATICI ‘ya ait www.egitimpaketim.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. www.egitimpaketim.com internet sitesinde yer alan ön bilgiler ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3- TESLİMAT VE ÜCRETİ

Ürün Teslimat Ücreti:.................... TL' dir. Bu ücret ALICI tarafından ödenir.
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Ön siparişler hariç, Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde teslimat ve sipariş bölümünde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için irsaliyeli faturanın satıcıya veya ürünü teslim alacak 3. (Üçüncü) şahsa ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde kargo ücreti ALICI' ya aittir.
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.
Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya garanti belgesi olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir ve ödenmiş olan tüm bedeli 10 gün içinde ALICI’ ya iade eder.

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.egitimpaketim.com web adresinde yayınlanan ürün tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 5-SATIŞ FİYATI

Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: Fatura içeriğinde mevcuttur.
Peşinat Miktarı: Fatura içeriğinde mevcuttur.
Faiz Miktarı : Ödemler kredi kartı/havale yolu ile peşin olarak yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.
Vadeye göre Faiz ile Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı : Fatura içeriğinde mevcuttur.
Ödeme Şekli : Havale/Kredi Kartı
Faizin Hesaplandığı Yıllık Faiz Oranı: Ödemler kredi kartı/havale yolu ile peşin olarak yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.

ÖDEME PLANI:
ALICI’ nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
GECİKME FAİZİ:
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile peşin olarak yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması ve ürünün 7. madde de belirtilen ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulma ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri

MADDE 8- GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ 'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI ’ya aittir.
ALICI’ nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ALICI’nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

MADDE 9- TEMERRÜD

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH

SATICI : ART Eğitim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ALICI
Adı/Soyadı :
Tarih :